Šiuo projektu, kuris bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, siekiama įrengti socialines dirbtuves, suremontuoti grupinio gyvenimo namus Žadeikių k. bei pastatyti naujus grupinio gyvenimo namus asmenims su proto ir psichikos negalia Kvėdarnoje, taip sukuriant sąlygas reikalingas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų Šilalės rajono savivaldybėje.

Sutarties įsigaliojimo data: 2020-12-14

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-12-31