Ūkininkai, teikdami tiesioginių išmokų paraišką, gali savanoriškai pasirinkti dalyvauti klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose sistemose (ekologinėse sistemose) bei pretenduoti į išmokas. Kviečiame susipažinti su ekologinėmis sistemomis bei jų pagrindiniais pakeitimais.

Kovo 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti ekologinių sistemų išmokų dydžiai, mokami už 2023 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos teikimo reikalavimus:

  • už kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ – 48,60 Eur už ha;
  • už ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ veiklos „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ EB svarbos šlapynių tvarkymą – 330,00 Eur už ha;
  • už ekologinę sistemą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 242,00 Eur už ha.

Pareiškėjai gali savanoriškai pasirinkti dalyvauti ir kitose ekologinėse sistemose:

  • „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“,
  • „Eroduotos žemės keitimas pievomis“,
  • „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“,
  • „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“,
  • „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.