2024 m. balandžio 3 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriuje atvejo vadybininko pareigas pradėjo eiti Lina Ivanauskaitė-Bertašienė.

L. Ivanauskaitė-Bertašienė 2020 m. Vilniaus universitete įgijo socialinių mokslų krypties pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Prieš pradėdama darbą Šilalės rajono savivaldybėje, L. Ivanauskaitė-Bertašienė socialinio darbo patirties įgijo dirbdama socialine pedagoge Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje ir Kvėdarnos darželyje „Saulutė“.

Dirbdama Turto ir socialinės paramos skyriuje, L. Ivanauskaitė-Bertašienė bus atsakinga už valstybės ir savivaldybės institucijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, teiks pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti atitinkamų projektų veiklose, koordinuos susitarimo dėl integracijos į darbo rinką įgyvendinimą ir jame numatytų paslaugų ir priemonių teikimą asmenims, atliks asmens poreikių ir galimybių vertinimą, profiliavimą, organizuos atvejo komandos susirinkimus, parinks paslaugas ir priemones asmenims, vykdys kitas susijusias funkcijas.

Naujajai kolegei linkime sėkmės.

Šilalės rajono savivaldybės administracija