Šilalės rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų komisija organizuoja Darbo tarybos rinkimus. Į Darbo tarybą trejų metų kadencijai renkami penki nariai, laikantis visuotinės ir lygios rinkimų teisės, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Šilalės rajono savivaldybės administracija turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ar jam atstovaujančius asmenis.

Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Šilalės rajono savivaldybės administracija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbdavys, jam atstovaujantys asmenys (skyrių vedėjai ir seniūnijų seniūnai) bei rinkimų komisijos nariai negali būti Darbo tarybos nariais.

Skelbiame, kad pradedamas kandidatų į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos narius registravimas. Kandidatus į Darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai. Kiekvienas administracijos darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją el. paštu jolanta.raudoniene@silale.lt arba vaiva.kriskute@silale.lt ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

Kandidatus į Darbo tarybos narius galima siūlyti iki 2024 m. balandžio 26 d. 17 val.

Pridedamos siūlymo ir sutikimo formos.

Prašome aktyviai dalyvauti.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Darbo tarybos rinkimų komisija