Informuojame P. P. paveldėtojus, kad į Šilalės rajono savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, esančiu Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškojoje sen., Balsių k., Gūbrių g. 1 (kadastro Nr. 8701/0005:0569), kreipėsi savininkai. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindami  Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 210 „ Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių patvirtinimo“, 82 punktą, vykdydami Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo  ir  pertvarkymo  projektų  rengimo  taisyklių  patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 56 punktą, informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje Jūs, kaip pastato (unikalus Nr. 8797-1003-1018, Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Balsių k., Žemynos g. 16) gretimame žemės sklype  (savininko ar naudotojo paveldėtojai), turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą, galimybę pateikti per 20 darbo dienų prašymus pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir tapti iniciatoriais.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS ZSFP-136783.

Atsižvelgdami į tai, prašome Jūsų prisijungti prie ŽPDRIS. Darbo su ŽPDRIS principai yra aprašyti Vartotojo vadove paslaugų gavėjui (užsakovui), kurį Jūs rasite adresu www.zpdris.lt.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1,  216 kab., tel. (0 449) 45 335.