Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklės.

Pagal priemonę yra remiamos šios dvi veiklos: „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.

Pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja pagal remiamas veiklas deklaruoti:

 • javus, javų mišinius, pasirenkant sutartinį kodą JE, o jei deklaruojami javai, javų mišiniai sėklai, pasirenkant kodą JS;
 • daugiametes žoles, pasirenkant sutartinį kodą ŽE;
 • daugiametes žoles sėklai pasirenkant sutartinį kodą JS, o siekiantys gauti paramą už miglines (varpines) žoles, auginamas sėklai, tokius laukus turi deklaruoti kodu GPŽ, pasirenkant sutartinį kodą JS;
 • daržoves, mišrias daržoves, išskyrus bulvines saulėgrąžas ir krapus, uogynus, mišrius uogynus, išskyrus mėlynes, sodus, mišrius sodus, išskyrus šermukšnius, riešutmedžius, kitus sodus ir daugiamečius uogynus, vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, pasirenkant sutartinį kodą EŪ;
 • ekologinio ploto išlaikymą, pasirenkant kodą EI, tačiau už šį plotą kompensacinės išmokos nemokamos.

Bendras sertifikuotas pagal ekologinės gamybos reikalavimus ir tinkamas paramai naudmenų plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha, jį sudaryti turi laukai, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,1 ha.

Ūkininkai, siekdami gauti paramą už sertifikuotas daugiametes žoles, įsipareigoja laikyti ne mažiau kaip 0,1 sutartinio gyvulio/ha įsipareigotuose sertifikuoti daugiamečių žolių plotuose. Ūkiniai gyvūnai turi būti sertifikuoti. Jų neprivalo turėti tik tie ūkininkai, kurie deklaruoja laukus, dalyvaujančius sėjomainoje, kuriuose ne ilgiau kaip 2 metus auginamos azotą kaupiančios žolės (klasifikatoriaus III ir IV grupės).

Atkreipiame dėmesį, jog įvykdžius įsipareigojimus pagal veiklą „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ su tais pačiais įsipareigotais plotais privaloma dalyvauti veikloje „Ekologinis ūkininkavimas“. Bendra abiejų veiklų įsipareigojimų laikotarpio trukmėyra 5 metai. Taip pat svarbu, jog pareiškėjas su tais pačiais plotais veikloje „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ gali dalyvauti tik vieną kartą per 2023–2027 m. laikotarpį.

Pareiškėjai, siekiantys paramos pagal veiklą „Ekologinis ūkininkavimas“, įsipareigoja joje dalyvauti 5 metus. Šis laikotarpis apima pagal veiklą „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba 2023 m. pagal ekologines sistemas „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ bei „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ įvykdytus tęstinius ir išlaikymo įsipareigojimus. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjai, kurie prisiėmė įsipareigojimus po 2022 m. birželio 6 d. pagal KPP priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, privalo tęsti ekologinį ūkininkavimą vykdydami „Ekologinio ūkininkavimo“ veiklą.

Paramos dydžiai

Paramos dydis pagal veiklą „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“:

 • 322 Eur/ha už javus, daugiametes žoles sėklai;
 • 238 Eur/ha už daugiametes žoles;
 • 750 Eur/ha už daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus.

Paramos dydis pagal veiklą „Ekologinis ūkininkavimas“:

 • 275 Eur/ha už javus, daugiametes žoles sėklai;
 • 229 Eur/ha už daugiametes žoles;
 • 644 Eur/ha už daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus.

Atkreipiame dėmesį, jog plotas iki 300 ha yra remiamas 100 proc., o plotas, kuris didesnis nei 300 ha, yra remiamas 85 proc.