Š. m. kovo 15-16 dienomis Lietuvoje rengiama priešvelykinė ,,Maisto banko” akcija. Geros valios žmonės kviečiami solidarizuotis su nepritekliuje gyvenančiomis šeimomis, socialinių organizacijų globojamais vaikais, neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis ir aukoti reikalingiausių ilgo galiojimo maisto produktų.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savanoriai aukotojų lauks penktadienį (kovo 15 d.) nuo 15 val. iki 20 val., o šeštadienį (kovo 16 d.) nuo 10 val. iki 20 val. Šilalės prekybos centruose ,,MAXIMA” ir ,,IKI”. Surinkti maisto produktai bus skirti įstaigos globojamų asmenų maitinimui, t. y.: globotiniams (rūpintiniams), vaikų dienos centrams, krizių centro, savarankiško gyvenimo namų gyventojams ir kitiems įstaigos paslaugas gaunantiems asmenims.