Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija nuoširdžiai prisijungė prie Žemaičių kultūros draugijos pasiūlytos ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos pritartos iniciatyvos – 2024 m. Žemaitiško rašto metai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos – tikros žemaitės, mokančios gimtąją tarmę ir nevengiančios ja šnekėti – susidūrė su nemenka problema. Mūsų gimnazijoje žemaitiškai moka ir viešai nesigėdija kalbėti gan nedidelė dalis mokinių. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinius pakvietėme atlikti kūrybinį darbą: meninį tekstą bendrine kalba „išversti” į žemaičių kalbą ir tekstus parašyti dailyraščiu. Praktinių veiklų „Žemaitiško rašto pradžiamokslis” metu rašant kompiuteriu mokiniai galėjo išbandyti žemaitišką klaviatūros išdėstymą, kartais net pasinaudoti latvių kalbos raidynu. Patarimų, kaip rašyti žemaitiškai, ieškojome Atmėntėnie rašontėsėms žemaitėška, Žemaitiu-lietoviu kalbuos žuodīnė, Žemaitiu kalbuos pamuokuosė, A. Girdenio ir J. Pabrėžos knygelėje ,,Žemaičių rašyba”. Gražią dovaną – Antoine de Saint-Exupery kninga „Mažāsis princos“ – septintokams įteikė jų bendraklasio mama Inga Ežerskienė.   Džiaugiamės mūsų renginio tarptautine sklaida: mokytojos Zitos Siautilienės pakviesta prie kūrybinio darbo logotipo sukūrimo prisidėjo ir lietuvaitė, gyvenanti Australijoje.  Labai dėkojame visiems mokiniams už aktyvų, linksmą ir gražų dalyvavimą žemaitiško rašto praktikoje. Linkime ir skatiname pamilti savo tarmę, puoselėti žemaitišką kalbėseną!

Aurelija Bitinienė, kalbų metodinės grupės pirmininkė