Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės  sklypų,  esančių Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime, Rietavo gatvėje detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“, 2024-01-11, Nr. T3-32.

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kadastrinis Nr. 8737/0002:650; 8737/0002:716; 8737/0002:930; 8737/0002:931; 8737/0002:948; 8737/0002:1005), esančius Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k., į vieną žemės sklypą; pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos; esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; nustatyti privalomuosius teritorijos reglamentus pagal Šilalės rajono savivaldybės

teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2024-01-23 Nr. DĮV-30.

SPAV reikalingumas: neatliekamas.

Koncepcijos rengimas: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-87-24-118). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

Įsakymas

 

MB “Projektų rengimo studija”

Projektuotoja Aušra Austienė