Paraiškos priimamos tik darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00, tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinei paskolai skirta lėšų suma. 
Intervencinės priemonės tikslas – skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą, remiant investicijas, kuriomis prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat prie atsinaujinančiosios energijos gamybos ir aukštesnių gyvūnų gerovės standartų.
Remiama veikla apima:
  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje (privaloma veikla);
  • Biodujų gamybą iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų;
  • Investicijas į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės standartus
Galimi pareiškėjai
Paramos gali kreiptis tiek fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį , tiek juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.
Reikalavimas dėl žemės ūkio valdos registravimo netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
Paramos dydis ir intensyvumas
Paramos dydis priklauso nuo vykdomos veiklos tipo, o didžiausia galima parama siekia 1,5 mln. Eur (kai vykdoma privalomoji veikla, bei papildomai vykdomos abi biodujų jėgainių ir gyvūnų gerovės veiklos).
Paramos intensyvumas  yra iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o jauniesiems ūkininkams – iki 80 proc.
Didžiausias lengvatinės paskolos dydis 200 000 Eur.
Paraiškos formą ir daugiau informacijos rasite paspaudę čia.