Atsiliepdama į šalies didžiausios jaunimo nevyriausybinės organizacijos Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) kvietimą išreikšti savo poziciją dėl balsavimo nuo 16 metų savivaldybių tarybų, savivaldybių merų rinkimuose Lietuvoje įteisinimui, sausio 31 d. vykusio posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba pritarė šiai iniciatyvai ir reiškia tam viešą palaikymą.

Palaikymas grindžiamas šiais argumentais:

  • 18–19 m. jauni žmonės dažnai iš periferijos migruoja į didmiesčius ir dėl gyvenamosios aplinkos kaitos praranda susidomėjimą dalyvauti vietos lygmens demokratiniuose procesuose. 16–17 m. žmonėms procesai savivaldoje yra kur kas artimesni – jų įsitraukimas nuo ankstesnio laikotarpio leistų užtikrinti, kad dar gyvendami savo gimtojo miesto ar rajono savivaldybėje jauni žmonės galėtų prisidėti prie jiems svarbių problemų ir iššūkių sprendimo;
  • Europos Sąjungos (ES) rinkimų teisės reformoje nuo 2015 m. rekomenduojama įteisinti aktyviąją rinkimų teisę piliečiams nuo 16 metų amžiaus. Tokią praktiką savivaldos lygmeniu Europoje jau taiko Estija, Austrija ir Malta balsavimą nuo 16 metų yra įteisinusios visuose lygmenyse, Škotija, kai kurios Vokietijos federalinės žemės (7 iš 16), Glaruso kantonas (Šveicarija). Graikija – visuose rinkimuose. Belgijoje priimtas sprendimas leidžiantis nuo 16 balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą;
  • Balsavimo teisę turinčių piliečių amžius tiek Lietuvoje, tiek kitose demokratinėse valstybėse istoriškai keitėsi remiantis visuomenės susitarimu. Nėra jokių žinomų tyrimų, nurodančių, kokiame amžiuje pasiekiama branda balsuoti (Yosef Bhatti ir Kasper M. Hansen „Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters“);
  • Kartu su šia iniciatyva aktyviai kalbėsime apie pilietiškumo ugdymo stiprinimo poreikį ir galimybę užtikrinti tvaresnį ir nuoseklesnį jaunimo nevyriausybinių organizacijų vaidmenį švietime – minėtose pilietiškumo pamokose arba sudarant daugiau galimybių JNVO patekti į mokyklas.

Palaikydami šią iniciatyvą raginame sprendimų priėmėjus įvertinti šios iniciatyvos svarbą skatinant jaunų žmonių pilietiškumą, jų įtraukimą į politinius ir visuomeninius procesus.

Be to, raginame atsakingus sprendimų priėmėjus atkreipti didesnį dėmesį į jaunų žmonių pilietiškumo ugdymą, siekti, kad būtų dedama daugiau pastangų užtikrinti nuoseklų ir į praktines žinias orientuotą pilietiškumo ugdymą, pasitelkiant priemones, kurios yra patrauklios jauniems žmonėms – įtraukūs užsiėmimai, simuliacijos, kt. praktinė veikla, papildanti jiems suteikiamas teorines pilietiškumo ugdymo žinias.

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas
Andrius Jančauskas