Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius rengia 2024 metų Socialinių paslaugų plano projektą. Kviečiame socialinius partnerius – nevyriausybines organizacijas, biudžetines ir viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus, bendruomenes, kitas organizacijas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Šilalės rajono savivaldybės gyventojams bei suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančius socialinių paslaugų vartotojams ar ginančius socialinių grupių interesus ir teises, dalyvauti planuojant, informuoti apie numatomas teikti socialines paslaugas ir teikti pasiūlymus rengiamam 2024 metų socialinių paslaugų planui.

Teikiant informaciją, prašome nurodyti:

  • bendrą informaciją apie įstaigą;
  • teiktų 2023 m. ir (ar) numatomų teikti 2024 m. socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą bei šių paslaugų poreikį sąlygojančius veiksnius;
  • įvardinti tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes;
  • trumpą numatomos veiklos aprašymą bei lėšų poreikį;
  • apibūdinti laukiamus rezultatus;
  • pateikti kitą susijusią informaciją.

Duomenis prašome pateikti iki šių metų vasario 29 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriui adresu J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė (108 kabinetas) arba siųsti el. p.: ramune.rumsiene@silale.lt; vilija.karbauskiene@silale.lt. Telefonas pasiteiravimui – 8 449 57367.

Turto ir socialinės paramos skyriaus informacija