Išmokos už mėsinius galvijus diferencijuotos pagal mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį, mokamas išmokos priedas už produktyvumo tyrimą – už mėsinio galvijo kontrolinį svėrimą.

Didžiausia išmoka bus mokama už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau procentų. Išmokos už tokį galviją suma  – 142,15 Eur. Už galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesieks 51 procento, bus mokama po 76,22 Eur. Taip pat bus mokami 6 Eur už mėsinį galviją, kuriam buvo vykdytas produktyvumo tyrimas.

Ūkininkai gaus paramą ir už avis bei ožkas. Patvirtinta išmoka už avį  –  17,96 Eur, už ožką  –  24,62 Eur.

2023 METŲ SUSIETOSIOS PAJAMŲ PARAMOS IŠMOKŲ UŽ MĖSINĮ GALVIJĄ, avĮ IR ožkĄ DYDŽIAI

Išmokos už mėsinį galviją

Išmokų dydžių diferenciacija pagal laikomo galvijo mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį ir vykdytą produktyvumo tyrimą Mėsinių galvijų skaičius, vnt.

 

Išmoka už mėsinį galviją, Eur

 

Už mėsinį galviją, kurio mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau proc. 62 500 142,15
Už mėsinį galviją, kurio mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesiekia 51 proc. 123 389 76,22
Už mėsinį galviją, kuriam buvo vykdytas produktyvumo tyrimas 1 702 6,00

 Išmoka už avį

Avių skaičius, vnt. Išmoka už avį, Eur

 

152 628 17,96

 

Išmoka už ožką

Ožkų skaičius, vnt. Išmoka už ožką, Eur

 

12 384 24,62

 

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus informacija