2024 m. kovo 4 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

  1. 1863 m. sukilėlių kapų (u. k. 16925), Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Rieškėtų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

<…>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13.00 val.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/A4gkzii2zjW6tfJ

Kultūros paveldo departamento informacija