Žemės ūkio ministerija, siekdama paskatinti pieno gamintojus kooperuotis, pripažintų kooperatyvų nariams numatė skirti papildomą 30 eurų siekiantį priedą už pieninę karvę.

Toks priedas šiemet numatomas pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nariui, kuris nepertraukiamai nuo praėjusių metų gegužės 1 d. iki einamųjų metų balandžio 30 d. buvo nariu ir šiam kooperatyvui pardavė pieną. Parama skiriama už ne daugiau kaip 150 pieninių karvių vienam valdytojui. Parama nebus skiriama, jeigu laikytojas pieną perdirbti pardavė ir kitiems supirkėjams.

Kooperatyvai iki gegužės 15 d. turės pateikti Žemės ūkio duomenų centrui (ŽŪDC) išsamią informaciją apie savo narius, kurie nepertraukiamai 2023 m. gegužės 1 d. – 2024 m. balandžio 30 d. laikotarpiu buvo kooperatyvo nariai.

Žemės ūkio duomenų centras iki gegužės 31 d. (imtinai) atliks reikiamus pakeitimus Pieno apskaitos informacinėje sistemoje (PAIS), kad kooperatyvai galėtų įvesti duomenis.

Nuo birželio 1 d. kooperatyvai turės per 8 darbo dienas kiekvieną mėnesį suvesti išsamius duomenis į PAIS apie savo narius, kurie visą praėjusį mėnesį nepertraukiamai buvo kooperatyvo nariai ir jam pardavė pieną.

Primename, kad papildoma 10 Eur išmoka už pieninę karvę einamaisiais metais skiriama valdos valdytojui, kurio tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose nustatytu laikotarpiu.

Įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3d-103 „Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo yra čia.

 

ŽŪM informacija