Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia finansų tarpininkus teikti prašymus dėl KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikų paskolų.

Priemonės tikslas – prisidėti prie investicijų į žemės ūkio valdas, t. y. suteikti galimybę žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams gauti paskolų lengvatinėmis sąlygomis veiklos palaikymui ir (ar) plėtrai, įskaitant investicijas.

Finansų tarpininkams keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir dokumentų sąrašas, siekiant dalyvauti šios finansinės priemonės įgyvendinime, yra aprašyti priemonės įgyvendinimo apraše:

Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas

Visi dokumentai finansų tarpininkų atrankai teikiami pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis ir atsiunčiami elektroniniu paštu. Prašymai įvertinami per 30 darbo dienų nuo visų pateiktų ir tinkamai užpildytų dokumentų gavimo INVEGOJE dienos.

Prašymų teikimo pabaiga – 2024 m. kovo 31 d. (imtinai)

Prašymus ir paklausimus prašome teikti el. paštu KPPpaskolos@invega.lt

 

INVEGA informacija