Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra sulaukia daug klausimų dėl pažymų lengvatinėms paskoloms termino pabaigos, todėl,  atsižvelgdama į tai, pateikia aktualią informaciją.

Fondo valdytojas INVEGA (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“) informuoja, jog šiuo metu vyksta finansų tarpininkų, dirbančių su paskolų programomis, atranka. Atrinktų finansų įstaigų sąrašas bus paskelbtas INVEGA interneto svetainėje www.invega.lt, informaciją kviečiame sekti čia.

Papildomai svarbu žinoti, jog pareiškėjai, turintys pažymas gauti paskolą, kurių galiojimas pasibaigė po 2023 m. spalio 14 d., arba kurios netrukus baigs galioti, bus galiojančios ilgesnį laiką, jei po 2023 m. spalio 14 d. nebuvo atrinktas nei vienas finansų tarpininkas. Taigi, kaip nurodyta INVEGA interneto svetainėje, pažymos, kurios paprastai galioja 6 mėnesius, bus laikomos galiojančiomis ilgesnį laiką, jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo paskolos gavėjo, nebuvo galimybės kreiptis į finansų tarpininką. Tikslesnė informacija apie šią situaciją pateikiama INVEGA interneto svetainėje.

Esant klausimų ar neaiškumų dėl atrankos proceso ar pažymų galiojimo, kviečiame kreiptis į INVEGA klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8 5 210 7510. Čia galite gauti išsamų atsakymą ir konsultaciją, susijusią su esama finansų tarpininkų atranka bei pažymų galiojimo sąlygomis.

 

NMA informacija