Tikslas – gerinti bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.
Paramos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemonės „Parama bitininkystės sektoriui“ programą sudaro šios priemonės:
  • Švietimas, mokymas ir techninė parama.
  • Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija.
  • Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje.
  • Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena.
  • Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai.
Galimi pareiškėjai
Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – juridiniai asmenys.
Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:
  • veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“ bičių motinų įsigijimui – fiziniai asmenys; duomenų bazės naudojimosi paslaugai – juridiniai asmenys;
  • veiklą dėl bitininkavimo inventoriaus įsigijimo – fiziniai asmenys;
  • veiklą dėl bičių ligų prevencijos – juridiniai asmenys.
Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ – mokslo ir studijų institucijos.
Pagal priemonės „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“:
  • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus studijos atlikimo – mokslo ir studijų institucijos;
  • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus populiarinimo – juridiniai asmenys.
Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“ – fiziniai ir juridiniai asmenys.
Šiam paraiškų rinkimui skirta 1 099 656 Eur. Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Paraiška ir prašomi dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu), arba teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant skenuotus paraišką ir prašomus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 
NMA informacija