Šilalės rajono savivaldybės administracijos savanoris Vilius Bukauskis atliko mažosios apimties tyrimą apie lyčių lygybę tarp Šilalės rajono savivaldybės jaunimo (14–29 m.). Lyčių lygybė – tai padėtis, kai moterys ir vyrai turi tas pačias teises ir galimybes gyventi visavertį gyvenimą, pavyzdžiui, mokytis, dirbti, gauti vienodą atlygį, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, gauti reikiamas paslaugas, dalyvauti priimant sprendimus. To siekiama, kad visi visuomenės nariai, nepaisant lyties, galėtų atskleisti savo potencialą, prisidėti prie visuomenės ir valstybės kūrimo bei naudotis jos resursais. Savanoris domėjosi, kokia situacija vyrauja tarp Šilalės rajono jaunimo. Iš viso apklausoje dalyvavo 46 respondentai, kurie dalijosi savo nuomonėmis ir patirtimi šioje srityje, t. y. 27 vaikinai ir 19 merginų.

Su tyrimo rezultatais susipažinti galite čia.