Šių metų vasario mėnesį turėtų pradėti veikti nauja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos struktūra. Šia pertvarka siekiama pertvarkyti institucijos valdymo grandis, užtikrinant tarnybos teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą. Projekte numatyti tokie struktūriniai pokyčiai kaip:

– Kontrolės (priežiūros) funkcijos atskyrimas nuo paslaugų teikimo ir kitų tarnybos vykdomų funkcijų;

– Centralizuojama tarnybos priežiūros rizikos vertinimo sistema;

– Atskiriamas ir centralizuojamas tarnybos inspektavimas, sankcijų skyrimas ir skundų nagrinėjimas;

– Optimizuojama tarnybos teritorinė struktūra, užtikrinant paslaugų pasiekiamumą ir aptarnavimo kokybę.

Sausio 17 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemerai Jolanta Skrodenienė ir Ignas Gužauskis, Administracijos direktorius Andrius Jančauskas, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė į susitikimą aptarti būsimų pokyčių ir išsiaiškinti, ar ši reforma palies rajono ūkininkus bei medžiotojus pakvietė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento Šilalės skyriaus (toliau VMVT) vedėją-valstybinės veterinarijos inspektorių Egidijų Jakštą.

VMVT atstovas informavo, jog naujoji Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos struktūra numato dvi pagrindines veiklos kryptis, kurias vystys Priežiūros ir Paslaugų departamentai. Pasak jo, optimizuojant teritorinių padalinių veiklą tarnybos paslaugų pasiekiamumui šie pokyčiai neigiamos įtakos neturėtų turėti. Tiek ūkininkai, tiek medžiotojai turėtų gauti tas pačias paslaugas kaip ir iki šiol, tačiau tam gali būti sudaromi grafikai, kuriuose bus numatyta, kuriomis dienomis, kokios paslaugos bus suteikiamos. Tobulinant procesus ir diegiant skaitmenizavimo sprendimus bus siekiama kuo aukštesnės šių paslaugų kokybės.

Susitikimo metu taip pat aptarti kiti klausimai. Kalbėta apie Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo normų laikymąsi Šilalės rajone, kailinių gyvūnų fermų likimą, domėtasi, ar pernai fiksuota šernų maro atvejų.

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija