Gruodžio 28 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 11-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Akvilė Gargasaitė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimta 13 sprendimų.

Prieš pradedant nagrinėti sprendimų projektus, tylos minute pagerbtas anapilin iškeliavęs Šilalės garbės pilietis, metraštininkas, žinomas rezistentas, Laisvės premijos laureatas Albinas Kentra.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta perduoti asociacijai „Laukuviečiai“ 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (bendruomenės veikla socialinės apsaugos, kultūros, švietimo srityse) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 90,23 kv. m ploto patalpas, su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis, esančias pastate – universaliame daugiafunkciniame centre, Varnių g. 10A, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav.

Taryba taip pat nusprendė perduoti asociacijai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai iki 2026 m. gruodžio 31 d. pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (aklųjų ir silpnaregių specialiųjų poreikių tenkinimas, socialinių ir reabilitacijos paslaugų teikimas, aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Šilalės rajono socialinių paslaugų namų patikėjimo teise valdomą, nekilnojamąjį turtą: 15,38 kv. m ploto patalpą, pastate – nestacionarių socialinių paslaugų centre, esančiame Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalėje.

Nuspręsta nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl sugedimo netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos teise naudojamą trumpalaikį materialųjį turtą – 2 lazerinius spausdintuvus.

Sprendimai, susiję su projektais

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams Šilalės rajone“ pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ poveiklę Nr. 8.2 „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti Šilalės kultūros centro dalį, pagal turimą techninį projektą.

Taip pat leista  Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“. Įgyvendinus projektą bus pastatytas gyvenamasis daugiabutis Šilalės mieste, kuriame bus įrengta 30 butų, iš kurių: 20 butų pritaikyti neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas.

Posėdžio metu pritarta projekto „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo plano (paraiškos) teikimui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pagal kvietimą Nr. 09-010-P „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte pagal finansuojamą projekto veiklą Nr. 11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas“.

Kiti sprendimai

Tarybos nariai pritarė 4 sprendimų pakeitimams.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio koeficientas – 2,00.

Patvirtinta Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija