2019 m. gruodžio 5 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, ir Šilalės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus, sudarė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.05.5.1-APVA-R-019-71-0006 „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone“ sutartį.

Projekto tikslas – siekti atnaujinti Šilalės rajono bendrojo plano kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius ir likviduoti bešeimininkius pastatus ir sutvarkyti jų teritoriją Gūvainių, Tūjainių ir Bardžių kaimuose.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 26 840,00 Eur parama. Pareiškėjo lėšos – 4 736,66 Eur. Bendra projekto vertė – 31 576,66 Eur.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.