Gruodžio 1 d. vykusiame Šilalės rajono savivaldybės Individulių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo paraiškų vertinimo komisijos posėdyje iš Komunalinio ūkio ir turto programos paskirstyta 40270,75 Eur individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniam kompensavimui.

Iki 2023 m. lapkričio 1 d. gauta 80 gyventojų paraiškų. Prašoma suma sudaro 68154,83 Eur.

Iki gruodžio 15 d. bus kompensuota 47 paraiškose prašoma suma.

33 paraiškos įtrauktos į rezervinį sąrašą. Planuojama, kad į rezervinį sąrašą įtrauktos paraiškos (iš viso 27884,08 Eur) bus apmokėtos 2024 m. I ketvirtį.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija