2023 metais lapkričio 20-24 dienomis Lietuvoje vyko dvidešimt ketvirtoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi tinklai“, kurią organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), bendradarbiaudama su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“, nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu,, įvairiomis suaugusiųjų švietimo institucijomis/ organizacijomis visoje Lietuvoje, savanoriškai įsitraukiančiomis į Mokymosi savaitės judėjimą.

Pagrindiniai 2023 m. Mokymosi savaitės tikslai buvo sutelkti įvairias besimokančias bendruomenes bendrai veiklai; atskleisti mokymosi svarbą gyvenimo kokybei; parodyti suaugusiųjų mokymosi svarbą ir galimybes įvairioms visuomenės grupėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi; įkvėpti andragogus dirbti kūrybiškai; skatinti andragogus ir besimokančiuosius mąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų.

Savaitės metu 287 organizacijos/institucijos organizavo 777 įvairaus pobūdžio renginius, kurių metu vyko konferencijos, seminarai ir diskusijos, užsiėmimai kūrybinėse dirbtuvėse, sveikatingumo pratybos ir kt. Mokymosi savaitės renginių programą galima rasti www.lssa.smm.lt/suaugusiujumokymosisavaite .

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad Šilalės r. žemiau išvardintos organizacijos/institucijos aktyviai dalyvavo 2023 metų Savaitės judėjime:

  1. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
  2. Šilalės suaugusiųjų mokykla
  3. Šilalės kultūros centras

Nuoširdžiai dėkojame už Savaitės idėjos palaikymą, buvimą kartu ir tikimės ateityje tokio pat abiem pusėm naudingo bendradarbiavimo.

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Inga Jagelavičiūtė