Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupės sprendimu apdovanojimai už nuopelnus Šilalės kraštui skiriami:

Aušrai Danisevičienei, choreografei, šokio studijos „Salto“ įkūrėjai, už išskirtinį indėlį į kultūrinę veiklą bei nuoširdų darbą su vaikais, už nuostabių pasirodymų ir spektaklių organizavimą ir kūrimą.

Elenai Eglynienei, VšĮ Šilalės rajono ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus slaugytojai, už atsidavimą profesijai, nuoširdumą ir atjautą, nesavanaudišką rūpinimąsi pacientais.

Edgarui Grikšui už smiginio klubo „Draugužiai“ įkūrimą ir supažindinimą su šia sporto šaka, už nuopelnus garsinant Šilalės kraštą nacionaliniuose ir tarptautiniuose smiginio turnyruose, smiginio entuziastų subūrimą, perspektyvių sportininkų ugdymą ir motyvavimą.

Alvydui Juodviršiui, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro instrumentalistui, renginių vedėjui, už pasiekimus kultūros srityje, rajono žmonių muzikinio skonio lavinimą, liaudiškos muzikos puoselėjimą ir populiarinimą Šilalės rajone ir Lietuvoje, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą.

Nomedai Kasmauskaitei, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorijos mokytojai, už švietėjišką veiklą, socialines ir pilietines iniciatyvas, bendruomenės ir mokinių sutelkimą ir ugdymą, renginių, konferencijų ir veiklų organizavimą.

Birutei Kraftienei už reikšmingus darbus, indėlį stiprinant bendruomeniškumą ir nuoširdų visuomeninį darbą, begalinį entuziazmą, geranoriškumą, paslaugumą ir aktyvią veiklą miestelio bendruomenėje, Laukuvos miestelio gražinimą, puoselėjimą.

Indrei Lukoševičienei, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkei, už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą Šilalės rajone, šventinių iniciatyvų ir projektų organizavimą, kolektyvų sutelkimą ir įkvėpimą.

Dženetai Lukošienei, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Šiauduvos savarankiško gyvenimo namų socialinei darbuotojai, už pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą, atviros visuomenės ugdymą, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę.

Ingridai Syminaitei-Paulauskienei, Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkei, už bendruomenės sutelkimą, sėkmingai įgyvendintus svarbius projektus ir Pajūrio miestelyje esančios rekreacinės zonos įveiklinimą, Pajūrio muziejaus įkūrimą.

Daliai Petkevičienei, Petkevičiaus ūkio administratorei, siuvėjai, poezijos knygų autorei, už kūrybinę, kultūrinę, visuomeninę ir švietėjišką veiklą, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, bendruomenės sutelkimą ir aktyvumo ugdymą.

Apdovanojimai bus įteikti Šilalės rajono mero padėkos vakaro, kuris vyks Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre 2023 m. gruodžio 14 d. 18 val., metu.

 

Šilalės rajono savivaldybės mero padėkos vakaro apdovanojimo atrankos darbo grupės vadovas Tadas Bartkus