Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena ūkininkams įsipareigojimus, kurių reikia laikytis, norint gauti galutines išmokas.

Ūkininkai, pateikę paraišką tiesioginėms išmokoms gauti, įsipareigoja neišregistruoti valdos iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Tais atvejais, kai valda išregistruojama iki metų pabaigos, yra laikoma, jog ūkininkas nevykdo prisiimto įsipareigojimo ir nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama būtų išmokėta, ją reikėtų grąžinti.

Taip pat ūkininkaujantieji nederlingose žemėse ir pateikę paraiškas  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“  turėtų neišregistruoti žemės ūkio valdosiki kitų metų paraiškų pagal priemonę teikimo pradžios. Tuo atveju, kai valda išregistruojama anksčiau,  pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama ar jos dalis iki nurodytos datos būtų išmokėta, jis privalėtų išmokėtą paramą grąžinti.