Kviečiame fizinius ir juridinius asmenis siūlyti kandidatus „Už nuopelnus Šilalės kraštui“ nominacijai. Šia nominacija bus apdovanoti Šilalės kraštui nusipelnę Šilalės rajono savivaldybės gyventojai. Kandidatus siūlyti gali fiziniai ir juridiniai asmenys.

Nominacijas numatoma skirti už reikšmingus nuopelnus Šilalės kraštui ir visuomenei 2023 metais:

  • už svarbius, įdomius projektus, savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems, subūrusiems savo gyvenamojoje vietoje kaimynus ir bendraminčius spręsti konkrečią vietos problemą, už žmonių aktyvumo ugdymą, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą;
  • už pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir produktyvų darbą profesinėse sąjungose, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę;
  • už naujų technologijų įsisavinimą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą, veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu;
  • už sveikatos apsaugos sistemos tobulinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų integravimą į visuomenę, viešo saugumo gerinimą, sėkmingą aplinkosauginių projektų įgyvendinimą.

Maloniai prašome laiškus su nominanto (-ės) vardu, pavarde, nurodant darbovietę ir / arba gyvenamąją vietą bei pažymint jo (jos) 2023 m. nuopelnus ir kitokius ženklius pasiekimus siųsti į rajono savivaldybę (J. Basanavičiaus g. 2-1, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab.) iki 2023 m. gruodžio 5 d. 17 val. Kandidatus taip pat galima siūlyti el. paštu: meras@silale.lt, tel. (8 449) 76 110.

Anketų galite gauti savivaldybės priimamajame (J. Basanavičiaus g. 2-1, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab.), arba čia.

 

Tadas Bartkus,
Savivaldybės meras,
Mero padėkos vakaro apdovanojimo atrankos darbo grupės vadovas