Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija, kaip ir kasmet, kviečia teikti kandidatūras G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti.

Apdovanojimas medaliu įsteigtas, siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medaliu siekiama paskatinti Lietuvos šviesuolius už šią visuomeninę veiklą:

1) parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą;

2) filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą;

3) savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje;

4) visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Medalis „Tarnaukite Lietuvai“ skiriamas už visuomeninę veiklą fiziniams ir juridiniams asmenims: Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus.

Siūlyti kandidatus turi teisę valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Komisija siūlomų kandidatų anketų laukia iki šių metų gruodžio 20 d.

Siūlant kandidatus būtina pateikti užpildytą kandidato anketą, gyvenimo aprašymą, išsamų veiklos, už kurią kandidatą siūloma apdovanoti medaliu, aprašymą, ne mažiau kaip dvi rekomendacijas dėl apdovanojimo medaliu, kitą informaciją, pagrindžiančią siūlymą apdovanoti kandidatą medaliu. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad apdovanojimas medaliu tam pačiam asmeniui gali būti skiriamas tik vieną kartą.

Dokumentus siųskite adresu: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai, Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika arba el. paštu priim@lrs.lt. Daugiau informacijos http://bite.lrs.lt arba telefonu (8 5) 239 6561. Apdovanojimų teikimo iškilmės planuojamos 2024 m. kovo antroje pusėje Panevėžyje.

Anketą rasite paspaudę čia.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija