Projekto tikslas – stiprinti Vingininkų kaimo bendruomenės materialinę bazę, taip sukuriant patrauklesnę erdvę vykti kokybiškai ir turiningai veiklai. Šiuo projektu taip pat prisidėjome prie Vingininkų kaimo patrauklumo didinimo. Projekto metu buvo atlikti šie darbai: organizuotas viešasis pirkimas, kurio metu projekto lėšomis įsigijome šilumos siurblį oras – oras ir elektrinį vandens šildytuvą, sumontuotas šilumos siurblys.

Bendra projekto vertė – 2278,00 Eur. Projektas buvo finansuojamas pagal 2023 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Paramos vertė – 2004,64 Eur. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo pati bendruomenės savo lėšomis, t. y. 273,36 Eur. Projekto pradžia – 2023/05/08 – 2023/10/03.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija