Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog ūkininkai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų ir daržovių atvirame grunte auginimą, dar gali pateikti derliaus nuotraukas per „NMA agro“ programėlę iki spalio 15 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma bus mažinama 1 proc.
Ūkininkai, deklaruojantys bendrai 3 ha ir didesnį vaisių, uogų, daržovių atvirame grunte ar 1 ha ir didesnį riešutų plotą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 d. per „NMA agro“ programėlę turėjo pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų.
Pavėluotai nuotraukos priimamos iki spalio 15 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikoma viena darbo diena) susietosios paramos suma mažinama 1 proc. Nuotraukose turi aiškiai matytis užaugintas derlius (šakniavaisių atveju – jų šaknys) ir bendras lauko vaizdas.
NMA specialistai, tikrindami, kaip laikomasi susietosios paramos už vaisių, uogų, daržovių auginimą atvirame grunte, įvertina per „NMA agro“ programėlę pateiktas nuotraukas ir tik tada, jei peržiūrėję pateiktas nuotraukas negali įsitikinti, ar laikomasi reikalavimų, atlieka patikrą vietoje.
Tais atvejais, kai užauginto derliaus nėra, tačiau nuotraukose matomi, pvz., gyvi, nenudžiūvę vaismedžiai, jauni sodinukai (tačiau tame pačiame lauke deklaruojami ne trumpiau nei 3 m.), – tai nelaikoma nustatytų reikalavimų neatitiktimi.
Po spalio 15 d. pateiktos nuotraukos neadministruojamos, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės. Tokiu atveju parama nemažinama.
Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjams, deklaruojantiems susietajai paramai už vaisius, uogas ir daržoves atvirame grunte gauti mažesnį kaip 3 ha, o riešutų mažesnį kaip 1 ha plotą, reikalavimas pateikti nuotraukas netaikomas.
Daugiau informacijos apie nemokamą „NMA agro“ programėlę galite sužinoti svetainėje www.nmaagro.lt.