acionalinė mokėjimo agentūra primena pareiškėjams, įgyvendinantiems su dirvožemio apsauga ir kokybės gerinimu susijusį standartą „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“ (6 GAAB) kiekvienais metais nuo gruodžio 1 d. iki kovo 15 d., kad jie iki spalio 1 d. juodąjį pūdymą privalo apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.
Reikalavimas netaikomas juodajam pūdymui, kuris yra ekologinių laukų apsaugos juostose, taip pat daugiamečių sodų ir uogynų plotuose.
Primintina, kad būtina laikytis ir kitų 6 GAAB standarto įgyvendinimo reikalavimų:
  • deklaruojantiems iki 50 ha paramai tinkamo ploto primintina, kad ne mažesniame nei 50 proc. deklaruotos ariamosios žemės plote (įskaitant ir sodų ir uogynų plotus) turi būti auginami žemės ūkio augalai arba paliekamos neapartos ražienos arba kitos augalų liekanos;
  • deklaruojantiems daugiau nei 50 ha paramai tinkamo ploto primintina, kad ne mažesniame nei 65 proc. deklaruotos ariamosios žemės plote (įskaitant ir sodų ir uogynų plotus) turi būti auginami žemės ūkio augalai arba paliekamos neapartos ražienos arba kitos augalų liekanos;
  • nuo gruodžio 1 d. iki kovo 15 d. draudžiama dirbti žemę deklaruotuose plotuose su augaline danga ar augalų liekanomis, kai nuimamas derlius ir neplanuojama apsėti.
Visi šie 6 GAAB standarto įgyvendinimo reikalavimai netaikomi sodų ir uogynų plotuose, kurie einamaisiais metais yra įveisiami arba atnaujinami, bei plotuose, kuriuose einamaisiais metais buvo auginamos daržovės (Klasifikatoriaus kodai AGU, POM, DUK, AGK, POD, BUR, BRO, KOP, KOŽ, KOK, KOB, ART, MOR, KAL, SVO, POR, ČES, DAK, SAL, CUK, MOL, PAT, SLO, RID, RDK, AGR, PAP, GRE, RŪG, KRA, ŠPI, ROP, BAK, PAS, RAB, ŠPA, KRI, PAU, SLU, DAM), bulvės (kodas BUL) ir runkeliai (kodai CUR, PAR).
Naudinga informacija