Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo spalio 16 d. ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius, pradeda mokėti avansines išmokas. Tiesioginių išmokų avansas sudarys iki 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) priemones – 85 proc. skirtos paramos sumos.
Ūkininkams, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti, nuo spalio 16 d. pradedamos mokėti:
  •  pagrindinė tiesioginė išmoka,
  •  šios susietosios paramos avansinės išmokos – susietoji parama už vaisius, uogas ir daržoves atvirame grunte, susietoji parama už baltyminių augalų auginimą, susietoji parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai,
  • avansinės išmokos pagal KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklas.
Nuo lapkričio 1 d. planuojama pradėti mokėti:
  •  avansines perskirstamosios pajamų paramos perskirstomosios pajamų paramos išmokas,
  • jaunojo ūkininko išmokas,
  • išmokas už pienines karves ir klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas – kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Augalų kaita“, veiklą Tarpiniai pasėliai (už įsėlį / posėlį), veiklą „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, veiklą „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, veiklą „Daugiamečių žolių juostos“, ekologinę sistemą „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ (už pievas),
  • avansines Ekologinio ūkininkavimo išmokas.

Plačiau skaitykite čia.