2023 m. spalio 17 d. (antradienį) 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Motorinio malūno (u. k. 22561), Kėdainių rajono sav., Kėdainių m., Skongalio g. 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo ir apsaugos Motorinio  malūno pastatų kompleksui (48314) ir kompleksinei daliai – Pastatui (48315) suteikimo.

 Statusas (u. k. 22561) – valstybės saugomas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Šiaulių apskrities savivaldybės pastatui (48425), Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 263, suteikimo.
 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Degučių vandens malūno (u. k. 20548), Šilutės rajono sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k., Mirglono g. 11, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (atsižvelgus į 2023-05-03 protokolinį sprendimą).

Statusas (u. k. 20548) – valstybės saugomas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Aleksandrijos dvaro sodybos (u. k. 603), Šiaulių rajono sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Aleksandrijos k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (vertingųjų savybių ir apibrėžtų teritorijos ribų patikslinimo) ir apsaugos Rūsiui (47962) kaip kompleksinei daliai suteikimo.

Statusas (u. k. 603) – registrinis.

 1. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Sukilėlių g. 20, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Klaipėdos senamiesčio (u. k. 16075) vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 16075) – valstybės saugomas.

 1. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Mokyklos g. 33, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Sendvario dvaro sodybos fragmentų (u. k. 32837), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Mokyklos g. 33, vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 32837) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos panaikinimo Aikštei (u. k. 10366), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pylimo g., Gatvei (u. k. 10353), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g., Rotušės aikštei (u. k. 10352), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Didžioji g. 31, nes jos tapo Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 10366, u. k. 10353, u. k. 10352) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo Vargonams (u. k. 16866), Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., nes jie tapo Ylakių Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios (u. k. 16055), Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 16866) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos panaikinimo Sakyklai su skulptūra (u. k. 27792), Muzikos choro emporai (u. k. 27795), Kauno miesto sav., Kauno m., Šv. Gertrūdos g. 101B, nes jos tapo Šv. Gertrūdos bažnyčios (u. k. 820), Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 101B, vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 27792, u. k. 27795) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos panaikinimo Dvasininko J. Matulevičiaus epitafijai (u. k. 15208), Medalionui su vyskupų portretais (u. k. 15209), Medalionui su popiežių portretais (u. k. 15210), Marijampolės sav., Marijampolės m., nes jie tapo Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ir Marijonų vienuolyno statinių komplekso (u. k. 1365) Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios (u. k. 17382), Marijampolės sav., Marijampolės m., Bažnyčios g. 46 / Marijampolės sav., J. Bendoriaus g. 1, vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 15208, u. k. 15209, u. k. 15210) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo Reljefams „Disputas“ ir „Kelias“ (u. k. 15453), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr., nes jie tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso (u. k. 16080) pirmųjų rūmų (u. k. 16563), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 53, vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 15453) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugo panaikinimo Židiniui ir krosnims (2) (u. k. 15415), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Sirvydo g. 6, nes jos tapo Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin-Milevskio rūmų (u. k. 1090) pietų pastato (u. k. 28271), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Sirvydo g. 6, vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 15415) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugo panaikinimo Altoriui su skulptūromis (u. k. 14774), Alytaus rajono sav., Pivašiūnų sen., Pivašiūnų k., nes jos tapo Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 2593) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 1306), Alytaus rajono sav., Pivašiūnų sen., Pivašiūnų k., vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 14774) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos panaikinimo Sakyklai (u. k. 27813), „Jeruzalės kryžiaus“ reljefui (u. k. 27814), Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Skarulių g. 53, nes jie tapo Skarulių Šv. Onos Bažnyčios statinių komplekso (u. k. 17376) Šv. Onos bažnyčios (u. k. 964), Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Skarulių g. 53, vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 27813, u. k. 27814) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos panaikinimo Švč. Jėzaus širdies (buv. Šv. Roko) altoriui (u. k. 27791), Nukryžiuotojo Jėzaus altoriui su skulptūra (u. k. 27787), Švč. Mergelės Marijos Nekaltai Pradėtosios altoriui (u. k. 27790), Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 101B, nes jie tapo Šv. Gertrūdos bažnyčios (u. k. 820), Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 101B, vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 27791, u. k. 27787, u. k. 27790) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo Vargonams (u. k. 16841), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Didžioji g. 21, nes jie tapo Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų komplekso (u. k. 1397) Šv. Juozapo bažnyčios (u. k. 1404), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Radvilų g. 10, vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 16841) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo Monumentaliam kryžiui ( u. k. 4387), Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 13, nes jis tapo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 32375) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 32376), Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 13, vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 4387) – valstybės saugomas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos panaikinimo Krosnims su židiniais (2) (u. k. 13394), Krosnims (4) (u. k. 13395), Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Baisogalos mstl., nes jie tapo Baisogalos dvaro sodybos (u. k. 991) rūmų (u. k. 468), Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Baisogalos mstl., R. Žebenkos g. 12, vertingosiomis savybėmis.

Statusas (u. k. 13394, u. k. 13395) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo Laikrodžiui (u. k. 17297), Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., nes jis tapo Plungės dvaro sodybos (u. k. 988) laikrodinės-oranžerijos pastato (u. k. 24775), Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g. 7, vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 17297) – registrinis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo Vargonams (u. k. 16874), Šilalės rajono sav., Laukuvos sen., Požerės k., nes jis tapo Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 31092) Kristaus atsimainymo bažnyčios (u. k. 31093), Šilalės rajono sav., Laukuvos sen., Požerės k., vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 16874) – registrinis.

Vyginta Abušovienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 272 4089, mob. 8 618 01288, el. p. vyginta.abusoviene@kpd.lt