Informuojame, kad š. m. spalio 4 d. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalionas atliks žygį iš savo dislokacijos vietos pro Tauragės rajono savivaldybę į Šilalės miestą.
Žygio metu Lietuvos kariuomenės kariai naudos standartinę ekipuotę ir ginkluotę. Kariai vyks ratinėmis ir šarvuotomis transporto priemonėmis. Pirotechnikos priemonės, imitaciniai šaudmenys žygio metu nebus naudojami.
Kontaktinis asmuo pratybų organizavimo klausimais – Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybės štabo G3 Kovinio rengimo skyriaus kovinio rengimo vyresnysis karininkas mjr. Edvardas Eidikis, tel. +370 706 81 738, el. p. edvardas.eidikis@mil.lt
Vienybėje jėga, tikėjime – pergalė!

Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Artūras Radvilas