2023-10-06

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiu planuojamą pakeisti (nustatyti) žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypui, esančiam Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Kvėdarnos mstl., Miškelio g. 1 (kadastro Nr. 8737/0007:0019), bendras sklypo plotas – 1,4035 ha, planuojama nustatyti du būdus: 0,3332 ha plotui – komercinės paskirties objektų teritorijos, 1,0703 ha plotui – visuomeninės paskirties teritorijos, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-321 „ Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“.

Būdų nustatymo iniciatoriai: žemės sklypo dalies savininkai.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1,  216 kab., tel. (8 449) 4 53 35.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiu projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl žemės sklypo būdų nustatymo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2023 m. spalio 20 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.