Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 ,,Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičų rinkimus“, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio  seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

EIL. NR.   SENIŪNAITIJA  VIETA DATA
1. Drobūkščių seniūnaitijai priklauso kaimai: Antupalio, Drobūkščių, Drobūkštalių, Gūvainių, Užsiemio Drobūkščių bendruomenės salė 2023-10-12   11.00 val.
2

 

3.

Nevočių seniūnaitijai priklauso kaimai: Dirkintų, Gūbrių, Kadarių, Kadžygos, Kerbedžių, Kuodaičių, Lapkalnio, Nevočių, Pakasokio, Rubaičių, Siautelių, Šiaudalių, Vabolių

 

Traksėdžio seniūnaitijai priklauso kaimai: Bokštų, Lingiškės, Leviškių, Norvainių, Pėpliškės, Sėdėjimų, Šarkų, Rubinavo, Šėrikų, Traksėdžio, Žąsinalio, Žąsino.

Nevočių bendruomenės salė

 

Traksėdžio laisvalaikio salė

2023-10-12   13.00 val.

 

2023-10-12    14.00 val.

Kandidatus į seniūnaičius galima siūlyti iki 2023 m. spalio 5 d., 17.00 val.

Asmenys, norintys siūlyti kandidatus į seniūnaičius, kreipiasi į seniūniją dėl jų kandidatą palaikančių seniūnaitijos rinkėjų parašų rinkimo lapų.

Kandidatu gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Rašytinis kandidato sutikimas;
  2. Trumpas gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato nuotrauka (dydis 3×4 cm);
  4. Parašų rinkimo lapai su kandidatą palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašais arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninės organizacijos.

Seniūnaičių rinkimai vyks atviru balsavimu gyventojų susirinkimo metu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Traksėdžio seniūniją, tel. (8 449) 70051,  mob. 8 65538872,  el. p. traksedis@silale.lt. Informaciją taip pat galite rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt

Gyventojai, atvykę į seniūnaičių rinkimus, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Regina Audinytė, Traksėdžio seniūnė