Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 ,,Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičų rinkimus“, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos  seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

KVĖDARNOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

 

EIL. NR.   SENIŪNAITIJA  VIETA DATA
1. Genioto Kvėdarnos seniūnijos salė 2023-10-13   9.00 val.
2. Gedimino Kvėdarnos seniūnijos salė 2023-10-13   9.30 val.
3. Piliakalnio Kvėdarnos seniūnijos salė 2023-10-13 10.00 val.
4. Saulėtekio Kvėdarnos seniūnijos salė 2023-10-13 10.30 val.
5. Jūros Kvėdarnos seniūnijos salė 2023-10-13 11.00 val.
6. Pajūralio Upynės Pajūralio bendruomenės patalpos 2023-10-13 13.00 val.
7. Pajūralio Kadagynų Pajūralio bendruomenės patalpos 2023-10-13 13.30 val.
8. Sauslaukio Pajūralio bendruomenės patalpos 2023-10-13 14.00 val.
9. Grimzdų Bendruomenės ,,Saulietekis“ patalpos 2023-10-13 15.00 val.

 

Kandidatus į seniūnaičius galima siūlyti iki 2023 m. spalio 5 d., 16.00 val.

Asmenys, norintys siūlyti kandidatus į seniūnaičius, kreipiasi į seniūniją dėl jų kandidatą palaikančių seniūnaitijos rinkėjų parašų rinkimo lapų.

Kandidatu gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Rašytinis kandidato sutikimas;
  2. Trumpas gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato nuotrauka (dydis 3×4 cm);
  4. Parašų rinkimo lapai su kandidatą palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašais arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninės organizacijos.

Seniūnaičių rinkimai vyks  gyventojų susirinkimo metu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Kvėdarnos seniūniją, tel. (8 449) 55288, 55244, mob. 8 698 55148 el. paštu   kvedarna@silale.lt. Informaciją taip pat galite rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt

Gyventojai, atvykę į seniūnaičių rinkimus, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aivaras Dobilas, Kvėdarnos seniūnas