1. Iždonų seniūnaitija, 2023-10-10, 16.00 val. Iždonų bendruomenės patalpose;
  2. Gineikių seniūnaitija, 2023-10-11, 16.00 val. Gineikių bendruomenės patalpose;
  3. Kaltinėnų seniūnaitija, 2023-10-12, 15.00 val. Kaltinėnų seniūnijos salėje;
  4. Radiškės seniūnaitija, 2023-10-12, 16.00 val. Kaltinėnų seniūnijos salėje;

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai bei nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys toje seniūnaitijoje. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius siūlyti raštu Kaltinėnų seniūnijai iki 2023-10-02, 15.00 val.

Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Rašytinis kandidato sutikimas;
  2. Trumpas gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato nuotrauka, 3×4 cm;
  4. Parašų rinkimo lapai su kandidatą palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašais.

Kaltinėnų seniūnas Antanas Bartašius