Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 ,,Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičų rinkimus“, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio  seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

DIDKIEMIO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

2023-10-12     17.00 val.
Didkiemio seniūnija
   Didkiemio seniūnaitija (Didkiemio k.)
2023-10-12   16.30 val.
Didkiemio  seniūnija
   Laumenų seniūnaitija (Vartulėnai, Pažiūržmotis, Laumenai)

Seniūnaičių rinkimai vyks atviru balsavimu gyventojų susirinkimo metu.

Kandidatus į seniūnaičius siūlo tik toje seniūnaitijoje gyvenantys pilnamečiai asmenys. Asmenys, norintys siūlyti  seniūnaičio kandidatūrą, kreipiasi į seniūniją, prašydami išduoti kandidatą į seniūnaičius palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašų rinkimo lapus.

Rinkėjų siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnijos seniūnui iki

2023 m. spalio 5 d. 15:00 val.

Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Rašytinis kandidato sutikimas;
  2. Trumpas gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato nuotrauka, 3×4 cm;
  4. Gyventojų surinkti parašai arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

Kandidatais į seniūnaičius gali būti siūlomi pilnamečiai piliečiai (kuriems yra suėję 18 metų), nepriekaištingos reputacijos, gyvenantys toje seniūnaitijoje, kurios seniūnaičiu keliama kandidatūra.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Didkiemio  seniūniją, tel. (8 449) 42981 , mob. 861658153    el. paštas didkiemis@silale.lt

Seniūnė  Vilma Kasnauskienė