Vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 „Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus“, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

Eil Nr. Seniūnaitija Seniūnaitijai priklausantys kaimai Susirinkimo vieta Data, laikas
1. Bijotų Bardžių, Bijotų, Cipkiškių, Kalniškių, Kazokų, Kumečių, Padvarių, Pavėrių, Poškakaimio, Simėnų Bijotų laisvalaikio salė, Dionizo Poškos g. 2, Bijotai, 75224 Šilalės r. sav. 2023-10-11

15 val.

2. Girdiškės Daubos, Gedeikių, Girdiškės, Klabų, Maldūnų, Pagirdiškės, Pakarčemio,Palyženio,  Pliupių, Pilsūdų, Šlapeikių. Girdiškės parapijos namai,

Čerkeliausko g. 1. Girdiškė, Šilalės r. sav.

2023-10-11

13 val.

3. Košių Antininkų, Košių I, Košių II , Šimkaičių, Vaidatonių Bijotų laisvalaikio salė, Dionizo Poškos g. 2, Bijotai, 75224 Šilalės r. sav. 2023-10-11

10 val.

4. Tūjainių Mankiškės, Palaimos, Tūjainių Palapinė, ties sodyba Girdiškės g. 21, Tūjainiai, Šilalės r. sav. 2023-10-11

11 val.

Pasiūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu Bijotų seniūnijos seniūnui iki

2023 m. spalio  2 d. 17:00 val.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Dokumentai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu Bijotų seniūnijos seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  • kandidato rašytinis sutikimas (seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas);
  • trumpas gyvenimo aprašymas;
  • kandidato nuotrauka (dydis 3×4 cm);
  • gyventojų surinkti parašai, kuriuos surenka kandidatą į seniūnaičius siūlantis gyventojas ar gyventojų grupė (parašų rinkimo lapas, seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo 2 priedas) arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

Seniūnaičių rinkimo būdas bus pasirinktas susirinkime dalyvaujančių gyventojų daugumos sprendimu (atviras arba slaptas).

Bijotų seniūnijos gyventojai, neturėję galimybės balsuoti seniūnaitijose, galės balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės internetinėje svetainėje www.silale.lt – 2023 m. spalio 11 d. nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

Parašų rinkimo lapai ir kandidato rašytinio sutikimo forma išduodama Bijotų seniūnijoje arba juos galima rasti internetinėje svetainėje www.silale.lt (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-132 „ Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 priedai)   Informacija teikiama telefonu +37068692428, el. pastu bijotai@silale.lt

Gyventojai atvykę į seniūnaičių rinkimus privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Bilionių seniūnė, atliekanti Bijotų seniūno pareigas Loreta Daukantienė