Tęsiant daugiau nei 29 metus trunkančią Šilalės ir Vokietijoje esančio  Reuterstadt Stavenhageno miestų draugystę, šių metų rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 3 d. Šilalės rajono savivaldybės delegacija buvo pakviesta į Reuterstadt Stavenhagene vykusį vasaros festivalį.

Vizito metu Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemeras Ignas Gužauskis ir Administracijos direktorius Andrius Jančauskas susitiko su šio miesto meru Stefan Guzu, administracijos vadove, miesto tarybos prezidentu bei miesto tarybos atstovais.

Pokalbių metu buvo pasikeista patirtimi ir ypač intensyviai tartasi dėl abiejų miestų partnerystės. Artimiausiu metu planuojamas susitikimas Šilalėje, kur švietimo, kultūros ir sporto sričių atstovai iš Stavenhageno kartu su mūsų rajono specialistais aptars bendradarbiavimo klausimus šiose srityse. Planuojama, jog bus įgyvendinamos įvairios švietimo, kultūros ir sporto sričių mokinių mainų programos.

Svarbu paminėti, jog kitąmet bus švenčiamas draugystės sukakties trisdešimtmetis. Vizito metu svarstyta, jog būtų puiku paminėti šį jubiliejų ir suorganizuoti bendrą renginį. Detalesnė programa bus aptariama ateinančio susitikimo metu.

Šilalės delegacija, sudaryta iš Savivaldybės vadovų, vertėjos Rasos Meškėnienės, kuri dažniausiai lydi svečius iš Vokietijos oficialių priėmimų metu Šilalėje, ir vairuotojo Gintauto Motuzo, liko sužavėta puikia programa, nuostabia atmosfera ir produktyvia diskusija.

Tikimės, jog šis aktyvus dialogas padės atnaujinti šiek tiek nutolusius draugystės tarp Šilalės ir Reuterstadt Stavenhageno ryšius.

Šilalės rajono savivaldybės administracija