Įsigaliojus Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-1112 ,,Dėl mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasiekė informacija apie dėl praleistų mokymosi dienų pateisinimo besikreipiančių pacientų srautą ir kai kurių mokinių tėvų reikalavimus išduoti jiems dokumentus, kurie patvirtintų jų vaiko apsilankymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Nuo 2019 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nebeišduoda pažymų ar kitų dokumentų, pateisinančių mokinio praleistas pamokas ar patvirtinančių faktą, jog mokinys lankėsi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Prireikus, mokinio apsilankymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtinančią informaciją turi pateikti patys tėvai, prisijungę prie Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau –ESPBI IS) paciento paskyros.

Siekiant išvengti perteklinės informacijos apie jautrius paciento duomenis atskleidimo, faktui apie mokinio apsilankymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtinti siūloma naudoti apsilankymo įstaigoje informaciją (pridedama informacija tėvams, kaip ją rasti ESPBI IS). Kadangi išsaugoti apsilankymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje informaciją PDF formatu nėra galimybės, atsidarius šį dokumentą reikėtų padaryti ir išsisaugoti ekrano kopiją.

Prašome atkreipti dėmesį į gydytojų bendruomenės prašymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreiptis tais atvejais, kai to reikalauja vaiko sveikatos būklė, o ne dėl dokumentų, pateisinančių mokinio praleistas pamokas. Kai nėra poreikio dėl vaiko sveikatos sutrikimų konsultuotis su gydytoju, siūloma pasinaudoti Aprašo nuostatomis, leidžiančiomis patiems tėvams dėl ligos pateisinti 5 praleistas mokymosi dienas per mėnesį.

Paciento apsilankymo informacija.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius