Rugsėjo 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo nustatė rekomenduojamą Šilalės rajono gatvių apšvietimo režimą tamsiu paros metu nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 1 d.

Šilalės mieste gatvių apšvietimas

Kitose Šilalės rajono gyvenvietėse gatvių apšvietimas

  • darbo dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo;
  • darbo dienomis vakare įjungiamas 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 24 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo;
  • poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas vakare 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 3 val. nakties.

 

  • darbo dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo;
  •  darbo dienomis įjungiamas vakare 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 23 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas ryte 5 val. ir išjungiamas ryte 0,5 val. iki saulės patekėjimo;
  • poilsio ir švenčių dienomis įjungiamas vakare 0,5 val. po saulės laidos ir išjungiamas 1 val. nakties.
Seniūnijų seniūnai, esant poreikiui (organizuojamų įvairių švenčių, susirinkimų, susibūrimų ar kitų renginių metu) ir atsižvelgdami į turimas ūkinėms reikmėms skirtas lėšas, suderinę su kaimo bendruomenėmis ir seniūnaičiais, gali prailginti ar sutrumpinti įsakymu rekomenduojamą gatvių apšvietimo laiką.

Šilalės rajono savivaldybės administracija