Ūkininkai, dalyvaujantys kai kuriose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, iki rugsėjo pabaigos turi užbaigti šienavimo darbus.
Ūkininkai, dalyvaujantys veiklose „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, iki rugsėjo 30 d. turi baigti šienavimą ir išvežti iš lauko nušienautą žolę.
Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje
Pareiškėjai, vykdantys veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, gali tęsti prisiimtus įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ arba „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.
Pasirinkę vykdyti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, birželio 1–30 d. turėjo nupjauti pusę ploto, o visą likusį plotą turi nupjauti nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. Taip pat iki rugsėjo pabaigos visą nupjautą žolę būtina išvežti iš lauko. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti yra draudžiama.
Vykdantys įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ galėjo pradėti šienauti ne anksčiau kaip nuo liepos 15 d., o visa nupjauta žolė iš lauko turi būti išvežta iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti draudžiama.
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje
Vykdydami veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ pareiškėjai galėjo pradėti šienauti nuo liepos 1 d., o baigti šienavimą privalo iki rugsėjo 30 d. Taip pat iki rugsėjo 30 d. nušienauta žolė turi būti pašalinta, ją paskleisti ir smulkinti draudžiama.
Ūkininkai ganyti gyvulius gali nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG) hektarui ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG hektarui pagal veiklą deklaruoto ploto.
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
Pareiškėjai, vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, galėjo pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą:
Jei pasirinktas būdas, kai nušienauta žolė yra išvežama:
  • melioracijos griovio šlaitą ir 3 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
  • pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 3 m pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.;
  • išvežti nušienautą žolę, išskirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.;
  • išvežti nušienautą (nesusmulkintą arba susmulkintą) žolę.
Jei pasirinktas būdas, kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito:
  • melioracijos griovio šlaitą ir 3 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
  • nušienautą žolę susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., nesmulkintą žolę išvežti;
  • pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 3 m pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas
Pareiškėjai, vykdydami įsipareigojimus pagal veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antrą kartą pjauti žolę gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., o šienauti baigti ir žolę išvežti iki rugsėjo 30 d.
Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG hektarui, o nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.
Naudinga informacija