Liepos 10 d. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareigas pradėjo eiti konkursą laimėjęs Antanas Ivinskis. Naująjį įstaigos vadovą sveikinę Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemerai Jolanta Skrodenienė ir Ignas Gužauskis, administracijos direktorius Andrius Jančauskas linkėjo jam išgryninti muziejaus prioritetines veiklas ir įgyvendinti išsikeltus tikslus. Vėliau meras A. Ivinskį pristatė muziejaus kolektyvui.

Antanas Ivinskis 1995 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros krypties bakalauro laipsnį, 2016 m. Klaipėdos universitete įgijo menotyros krypties magistro laipsnį. Nuo 1999 m. iki 2015 m. birželio mėnesio A. Ivinskis Žemaičių vyskupijos muziejuje ėjo direktoriaus pareigas, nuo 2015 m. liepos mėnesio iki 2022 m. vasario mėnesio užėmė vedėjo pareigas Žemaičių muziejuje „Alka“, nuo 2022 m. kovo mėnesio šiame muziejuje ėjo muziejininko-rinkinio saugotojo pareigas.

Naujajam muziejaus vadovui linkime sėkmės darbuose.

Šilalės rajono savivaldybės administracija