Liepos 18 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko pirmasis naujai sudarytos Šilalės rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis. Šį posėdį sušaukė ir jam pirmininkavo Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus.

Posėdžio metu komisijos pirmininke išrinkta administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Ramūnė Rumšienė, o pavaduotoja – Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas“ pirmininkė Simona Kanapinskaitė. Posėdžio metu kalbėta apie smurtaujančių asmenų laikino apgyvendinimo Šilalės rajone problematiką.

Posėdyje dalyvavo ir kitus aktualius klausimus svarstė Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės meras ir komisijos nariai: Alvydas Balandis, Simona Kanapinskaitė, Violeta Kasnauskaitė, Jolanta Kvietkauskienė, Angelė Paulienė, Roberta Pocienė, Ramūnė Rumšienė, Mindaugas Stonkus ir komisijos sekretorė Silva Paulikienė.

Šilalės rajono savivaldybės administracija