ŠILALĖS R. KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Varnių  g. 22, LT-75451, Kaltinėnai, Šilalės r. tel. 8 449  57 205, el. p. rastine.kaltinenai@gmail.comwww.stulginskis.silale.lm.lt,  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329256) skelbia atranką ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtojo pareigoms Šilalės r  Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, darbo krūvis – 0,75 etato (pareigybės).

  1. 1. Reikalavimai:

Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

  1. Privalumas:

2.1. darbo patirtis;

2.2. gebėjimas ugdymo procese taikyti šiuolaikines informacines technologijas;

  1. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą;

3.4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.5. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.6.  atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.
  2. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: Varnių g. 22, LT-75451, Kaltinėnai, Šilalės r.. siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu rastine.kaltinenai@gmail.com . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama mob. 8 620 88900, el. p. rastine.kaltinenai@gmail.com

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Prašymo forma

Direktorius   Virginijus Andrejauskas