Liepos 20 d. Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi Marijona Janavičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ekspertė, atsakinga už pertvarką, Tauragės ir Marijampolės regionuose. Susitikimo su savivaldybės vadovais, specialistais ir kitais dalyviais metu aptarti Šilalės rajono savivaldybės administracijos kartu su Centrine projektų vykdymo agentūra pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo socialinės globos pertvarką vykdomo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ etapai.

Įgyvendinant pirmąjį šio projekto etapą, siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sudaryti sąlygas asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. Tuo tikslu, Žadeikių buvusios mokyklos pastate įrenginėjamos socialinės dirbtuvės, kurios bus pritaikytos socialinių dirbtuvių veikloms: daržovių auginimui, šaldymui ir džiovinimui. Taip pat Žadeikiuose, buvusiose bibliotekos patalpose, įrenginėjami grupinio gyvenimo namai, dar vieni nauji grupinio gyvenimo namai statomi Kvėdarnoje. Šiuose grupinio gyvenimo namuose planuojama apgyvendinti 20  asmenų, kurių dalis yra iš Šilalės rajono savivaldybės, šiuo metu gyvenantys Adakavo socialinių paslaugų namuose.

Antrajam pertvarkos etapui įgyvendinti 2022 m buvo parengtas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir  bendruomenėje teikiamų paslaugų žemėlapis. Šio žemėlapio tikslas – parengti žmonių su negalia globos deinstitucionalizacijos strategiją, kurios pagrindu regionuose bus įgyvendinamas tolygus, tvarus ir žmogaus teisėmis grįstas perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Žemėlapio pagrindas – savivaldybių identifikuoti žmonių su negalia ir jų artimųjų poreikiai. Žemėlapis sudarytas atlikus gyventojų apklausą, analizę ir nustačius poreikius, kokios paslaugos yra teikiamos ir kokių paslaugų reikėtų. Atlikus analizę nustatyta, jog Šilalės rajone 21 asmuo išreiškė poreikį su apgyvendinimu susijusioms paslaugoms, 32 asmenys išreiškė poreikį dienos užimtumui ir socialinėms dirbtuvėms ir 15 asmenų – laikino atokvėpio paslaugų poreikį. Remiantis šiais ir kitais duomenimis, antrojo projekto etapo metu planuojama plėtojant kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą įrengiant dienos užimtumo erdvę 25 asmenims ir socialines dirbtuves 15 asmenų bei 4 apsaugotus būstus 8 asmenims  Šilalės mieste

Susitikimo metu buvo aptartas projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ ir  Šilalės rajono savivaldybės administracijos,  siekiant įgyvendinti projektą paskelbtos socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkurso sąlygos.

Pasitarime dalyvavo ir šiuos bei kitus aktualius klausimus aptarė Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemerė Jolanta Skrodenienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ekspertė, atsakinga už pertvarką, Tauragės ir Marijampolės regionuose, Marijona Janavičienė, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, vyriausioji specialistė Ramūnė Rumšienė, Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė Vita Monkevičienė, Žadeikių seniūnas Faustas Meiženis, asociacijos „Žadeikių sūkurys“ pirmininkė Indra Pudžemytė-Zabrynienė ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Loreta Bujienė.

Šilalės rajono savivaldybės administracija