Baigiamos įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.3ESFA-R-920-71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ (toliau – projektas) papildomos kapinių ir archyvo skaitmeninimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę NR. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Pagrindinis tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą,  užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Tikslinė projekto grupė – visi Tauragės regiono (apskrities) gyventojai.

2021 m. metų rudenį baigtos įgyvendinti projekto I etapo veiklos, o 2022 m. gautas papildomų veiklų – Jurbarko, Tauragės rajonų ir Pagėgių savivaldybių kapinių skaitmeninimo paslaugų bei Šilalės rajono savivaldybės dalies archyvo skaitmeninimo paslaugų – finansavimas. Papildomų veiklų įgyvendinimui buvo skirta 315,7 tūkst. eurų.  Bendra projekto vertė siekia 769,3 tūkst. eurų, iš jų Europos Sąjungos Socialinio fondo lėšos sudaro 653,9 tūkst. eurų, nuosavas savivaldybių  indėlis sudaro 115,4 tūkst. eurų.

Projekto antro etapo metu buvo įsigyta bei įdiegta dokumentų saugojimo ir paieškos sistema (elektroninio archyvo sistema), kurioje bus saugomi skaitmenizuoti Šilalės rajono savivaldybės archyve saugomi likviduotų įmonių (kolūkių, tarybinių ūkių, žemės ūkio bendrovių) dokumentai. Per įdiegtą sistemą pagal fondo numerį, dokumento sudarytojo pavadinimą bei sudarymo datą bus vykdoma  dokumentų paieška.

Suskaitmeninti šie dokumentai: darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai (algalapiai), asmens sąskaitų dokumentai, įsakymai dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo.

Dokumentų saugojimo ir paieškos sistemos įdiegimo ir dokumentų skaitmeninimo paslaugą teikė UAB „INFO-TEC“ paslaugų centras, kurio darbuotojai suskaitmenino 1100 Šilalės rajono savivaldybės archyve ilgai ir nuolat saugomų bylų. Projekto paslaugų vertė – 29632,9 Eur.

                                                                 Šilalės rajono savivaldybės administracija