Šilalės miesto šventės metu, rugpjūčio 4 d., 18 val. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus įteikti „Auksinės gilės“ apdovanojimai iškiliems Šilalės krašto žmonėms. Pretendentus šiam apdovanojimui siūlė Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų grupės, kaimų bendruomenės, kiti rajono gyventojai.

„Auksinės gilės“ atrankos komisija liepos 25 dieną atrinko 4 Šilalės kraštui nusipelniusius asmenis. Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu apdovanojimu – „Auksine gile“ ir 15 BSI dydžio pinigine premija – apdovanojami:

Andrius Zaikauskas – Šilalės meno mokyklos mokytojas metodininkas. Nominantas – talentingas mokytojas, kūrėjas, menininkas, kuriam svarbus žmogaus kūrybiškumo augimas. Jo iniciatyva Šilalės meno mokykloje pradėjo veikti suaugusiųjų keramikos, piešimos ir tapybos užsiėmimai, taip apjungiant tiek jaunimą, tiek vyresniąją kartą. Mokytojo kūrybiniai sumanymai puošia ne tik meno mokyklos patalpas ir kiemą, bet ir Šilalės miestą. Jo kuriami „giliukai“ tapo savotišku miesto simboliu.

Augenijus Bendikas – inžinierius technologas, konstruktorius. Nominantas daugybę metų domisi savo gimtojo Šilalės rajono istorija, renka dokumentus, pasakojimus. Ypatingą dėmesį skyrė Šilalės rajono Tūbinių apylinkėse gyvenusiems, kūrusiems žmonėms. Sukūrė ir administruoja internetinę svetainę ir socialinę paskyrą, kuriose viešai skelbia rastus dokumentus, aprašymus ir straipsnius. A. Bendikas paskelbė virš 90 straipsnių istorinėmis temomis, prisidėjo projektuojant, gaminant ir ruošiant istorinius aprašus, viešinant darbus ir dokumentuojant atidengimo šventes įvairiems paveldo objektams.

Birūta Viknienė – Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkė. Nominantė jau septynerius metus aktyviai vadovauja Laukuvos bendruomenei. Ji sėkmingai bendradarbiauja su kitomis bendruomenėmis, organizacijomis, sutelkia veiklai bendruomenės narius, įtraukia juos į miestelio papuošimų kūrimą įvairių švenčių proga, tarp kurių ir puikiai žinoma iniciatyva „770 zuikių Laukuvos jubiliejui“. Šioje bendruomenėje veikia aktyvus šaškių-šachmatų klubas, rengiami ir įgyvendinami įvairūs projektai, renginiai, organizuojamos išvykos.

Sandra Rimkutė-Jankuvienė – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro chorvedė. Nominantė, neskaičiuodama darbo valandų, kuria ir įgyvendina reikšmingus chorinės muzikos projektus, kokių iki jos Šilalės krašte nėra buvę. Ji vadovauja „Šilalės krašto mišriam chorui“, kuris vienija 38 įvairaus amžiaus rajono gyventojus, iš kurių dalis neturi jokio muzikinio išsilavinimo. Didžiulis S. Rimkutės-Jankuvienės indelis statant Šilalės kraštą garsinančius muzikiniu spektaklius, kuriuose choras atlieka svarbų vaidmenį. Jos veiklos produktyvumą įrodo projektų, renginių, koncertų gausa, dalyvavimas įvairiose mokslinėse-praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, aktyvi visuomeninė veikla.

Tadas Bartkus, Savivaldybės meras, Atrankos komisijos pirmininkas